Πληροφορίες

Η MJ Repair είναι μια επιχείρηση στην Αθήνα που φροντίζει την επισκευή κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και άλλα. Χρειαζόταν έναν ιστότοπο για να εμφανίσει τις υπηρεσίες του και μία προσαρμοσμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση των πελατών του και των επισκευών.

Υπηρεσίες

  • Website

  • Repairs Management System

  • SEO

Technology Used

  • Wordpress

  • Custom PHP

  • JavaScript

Repairs Management System