Πληροφορίες

Η Harvest είναι μια εταιρία χονδρικής πώλησης αλεσμένου καφέ στην Κύπρο. Ήρθε στην Rubik.Solutions για το σχεδιασμό σακούλας καφέ.

Υπηρεσίες
  • Branding