Πληροφορίες

Το BoyBun είναι ένα take-away στην Πάτρα. Μας ανέθεσε την δημιουργία ενός συστήματος online παραγγελιών καθώς και ενός συστήματος διαχείρισης πωλήσεων.

Υπηρεσίες

  • Webite

  • Branding

  • Video