Πληρεοφορίες

Ο πελάτης είχε έναν προηγούμενο ιστότοπο χτισμένο σε μια πλατφόρμα που ήταν πολύ περιορισμένη και δεν είχε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Αυτό προκαλούσε πολλά προβλήματα στην επιχείρησή του λόγω καθυστερήσεων στην ενημέρωση του ιστότοπου σε τακτική βάση και ενδεχομένως να έχανε πολλές διαδικτυακές πωλήσεις. Ο πελάτης χρειαζόταν ένα νέο Eshop με ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που θα του επέτρεπε τον πλήρη έλεγχο του ιστότοπού του, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης όλων των προηγούμενων συνδέσμων του ιστοτόπου.

Η Λύση

Προτείναμε μια πλήρη ανακατασκευή σε WordPress και WooCommerce καθώς η παλιά ιστοσελίδα φαινόταν outdated. Έγινε προσεκτικός σχεδιασμός για να διασφαλιστεί η μεταφορά όλου του υπάρχοντος περιεχομένου και η στρατηγική SEO στο νέο ιστότοπο χωρίς προβλήματα. Το τελικό αποτέλεσμα έχει αποδειχθεί μεγάλη επιτυχία και ο πελάτης είναι πολύ χαρούμενος που τώρα μποροεί να ενημερώνει τον ιστότοπο μόνος του και είναι πολύ ευχαριστημένος με το νέο σχεδιασμό.

Υπηρεσίες

  • E-Commerce

  • ReDesign

  • SEO

Χρησιμοποιήσαμε

  • Wordpress

  • Woocommerce